Η Εταιρία

Εταιρεία

Εταιρεία

Εταιρία       O Α.Σ.Ε.Α ( Αγροτικός Συνεταιρισμός Εκμετάλλευσης Ακτινιδίων ) με αριθμό μητρώου GR 0069/IV/ART ΕΛΛΑΣ , ιδρύθηκε το 1987 με 35 μέλη και  βρίσκεται στο δημο...